proposta expositiva

El projecte - línies de treball

Tot i que es planteja com un projecte unitari, La comunitat inconfessable té tres línies d’acció diferents:

1. Una exposició on es presenten les propostes generades per cada un dels participants (Sitesize/Joan Vila-Puig i Elvira Pujol/Sitesize, Technologies To The People/Daniel G. Andújar i Archivo F.X./Pedro G. Romero) i que utilitza la metàfora de la biblioteca com a referència o interfície visual. Així, cada intervenció constitueix un apropament “desconstruït”, és a dir, violentat, sense construir, destruït o en reconstrucció, d’aquest espai de coneixement, d’aprenentatge i de teatralitat que és la llibreria interminable de Borges, la qual funciona aquí com un punt de trobada, com una mena de meeting point de la “comunitat dels lectors” exhortada per Blanchot.

2. Un llibre que constitueix una mena de polifonia assagística a partir de textos de Maurice Blanchot, Giorgio Agamben, Jean Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, Lars Iyer, Peter Pál Pelbart i Marina Garcés que van ser publicats en diferents contextos, èpoques i mitjans, però que, no obstant això, comparteixen interrogants com: què és el comú?, en quin espai polític i mental es desenvolupa la noció de comunitat?, amb quins elements confronta?, de quins es nodreix?…

Interrompent aquesta deriva especulativa al voltant de la pregunta sobre allò comunitari, apareixen tres insercions fetes per cada un dels participants a la proposta –Sitesize, Technologies To The People i Archivo F.X.. Aquests punts d’inserció inclouen un escrit de presentació dels respectius projectes artístics, un treball visual específicament concebut per al llibre i vinculat a les temàtiques que es presenten sota el format museogràfic, així com una conversa entre cada artista i diferents filòsofs, antropòlegs, historiadors, geògrafs i comissaris (Gerard Horta, Francesc Muñoz, Eduard Masjuan, Iris Dressler, Jacob Lillemose, el col·lectiu Todoazen, Juan José Lahuerta i Manuel Delgado) amb qui comparteixen unes mateixes preocupacions ideològiques i conceptuals.

3. Completa el projecte de La comunitat inconfessable un web que documentarà visualment i textualment la proposta i que operarà com un vast fons arxivístic al voltant de la noció d’allò comunitari des de la perspectiva de la filosofia, l’antropologia, les ciències socials i l’art, entre d’altres disciplines.

[email_link]
[print_link]