/ Anatoli Lunac’arskij

De l’educació popular (1917)
Anatoli Lunac’arskij

Ciutadans de Rússia!
Amb la insurrecció del 7 de novembre les masses treballadores han aconseguir per primera vegada el poder real. El Congrés Panrús dels Soviets ha transferit temporalment aquest poder tant al seu Comitè Executiu com al Consell de Comissaris del Poble. Per la voluntat del poble revolucionari, he estat nomenat comissari del poble d’educació. L’obra de guiar en general l’educació popular, en la mesura que reste en el govern central, es confia, fins a la reunió de l’Assemblea Constituent, a una Comissió d’Educació Popular, de la qual és president i executiu el Comissari del Poble. +

català | | Comments closed