/ Àngel Estivill

Els obrers i els problemes nacionalitaris. Uns comentaris a l’interviu amb A. Kuma
Àngel Estivill

Les paraules d’A. Kumar, l’estudiant marxista hindú, ens han donat, a grans trets, un panorama social i polític de l’Índia. Hem pogut observar, a través de l’interviu, les semblances, força remarcables, que hi ha entre el fet nacionalista hindú i el català i, encara més, la gran semblança amb el fet social d’un i altre país. Malgrat que aquests paral.lels eren ben remarcats al llarg de la conversa, no podem estar-nos, avui, de fer-hi unes quantes consideracions al marge. +

català | | Comments closed