/ E. Sylvia Pankhurst

El comunisme i les seues pràctiques (1921-22)
E. Sylvia Pankhurst

Primera part

Sota el comunisme tothom satisfarà les seues necessitats materials sense aturador o mesura a partir del magatzem comú, d’acord amb els seus desitjos. Cadascú serà capaç d’obtindre allò que desitge d’aliments, de roba, llibres, música, educació i viatges. L’abundant producció ara possible, i allò que la inventiva constantment facilitarà, eliminaran tota necessitat de racionament o de limitació del consum. +

català | | Comments closed