/ Eric Hobsbawm

El desafiament de la raó. Manifest per a la renovació de la història.
Eric Hobsbawm

Discurs de tancament d’Eric Hobsbawm al col·loqui de l’Acadèmia britànica sobre historiografia marxista (13-11-2004).

“Fins ara, els filòsofs no han fet més que interpretar el món; es tracta de canviar-lo”. Els dos enunciats de la cèlebre Tesi Feuerbach de Karl Marx van inspirar als historiadors marxistes. La majoria dels intel·lectuals que van adherir-se al marxisme a partir de la dècada de 1880 -entre ells els historiadors- ho van fer perquè volien canviar el món, juntament amb els moviments obrers i socialistes; moviments que es convertirien, en gran part sota la influència del marxisme, en forces polítiques de masses. +

català | | | Comments closed