/ Jules Monnerot

La conjura sacra (1936)
Georges Bataille

El que ara començem no ha de ser confós amb cap altre cosa, no pot esser limitat a l’expresió d’un pensament, i encara menys al que justament és considerat com art. És necessari produir i menjar: moltes coses son necesàries i no per això son quelcom, i el mateix succeeix amb l’agitació política.
¿Qui sommia, abans d’haber lluitat fins al final, amb deixar el lloc a homes que és impossible contemplar sense experimentar la necessitat de destruir-los? Però si res pogués trobar-se més enllà de l’activitat política, l’avidesa humana només s’enfrontaria al buit. +

català | | , , , , | Comments closed